Brøndboring og vandboring

Brøndboring og vandboring med mere end 30 års erfaring

Skal du have lavet en brøndboring eller vandboringer? Vi har hos Nordjysk Grundvandssænkning mere end 30 års erfaring med brøndboring og vandboring til en god pris. Avanceret boreudstyr og erfarne medarbejdere sikrer, at vi leverer et resultat af høj kvalitet og du får samtidig brøndboring til en rigtig god pris. Vi løser opgaver for både private og offentlige virksomheder og for private husstande i hele Jylland.

Etablering af filterboringer og vandboringer

Nordjysk Grundvandssænkning udfører vandværksboringer til både virksomheder, institutioner og private samt markvandsboringer til landbrug og gartneri.

Brøndboring med korrekt forsegling

I forbindelse med brøndboring er det vigtigt, at vandlaget i undergrunden beskyttes mod overfladeforurening. Boringen skal forsegles korrekt, og brønden skal holdes fri for bakterier, så brugsvandet ikke forurenes.

Nordjysk Grundvandssænkning er certificeret som brøndborere, og vi er medlem af Foreningen af Danske Brøndborere. Det er din garanti for et godt udført arbejde og en optimal vandkvalitet.

Sløjfning af brønde og vandboringer

Nordjysk Grundvandssænkning kan hjælpe med sløjfning af gamle brønde og boringer. Hvis de ikke længere benyttes, skal de sløjfes af en autoriseret brøndborer. Det skal ske efter Miljøministeriets bekendtgørelse og hjemkommunens regler.

Ubenyttede brønde giver risiko for nedsivende mikroorganismer og stoffer, som kan forurene grundvandet. Det er derfor vigtigt, at de sløjfes.

Nordjysk Grundvandssænkning er certificeret som brøndborere og udfører sløjfning, oprensning og opfyldning efter alle gældende regler.

Har du en specifik vandboring, der skal udføres?

Er du i tvivl, om vi kan hjælpe med at løse netop dine udfordringer? Så er du velkommen til at kontakte os via kontaktformularen på kontaktsiden.