Sløjfning af brønde og boringer

Sløjfning af brønde og vandboringer

  • Vi sørger for at sløjfe brønde og boringer korrekt efter givne regler
  • Vi er certificeret brøndborer med A- og B-bevis
  • Vi har 40 års erfaring i branchen
  • Vi udarbejder sløjfningsrapport samt indberetning til Geus
  • Pris afhænger af brønden/boringens dybde samt tilkørsel og adgangsmulighederne til brønden/boringen

Nordjysk Grundvandssænkning ApS kan hjælpe med sløjfning af gamle brønde og boringer. Hvis de ikke længere benyttes, skal de sløjfes af en autoriseret brøndborer. Det skal ske efter Miljøministeriets bekendtgørelse og hjemkommunens regler.

Ubenyttede brønde giver risiko for nedsivende mikroorganismer og stoffer, som kan forurene grundvandet. Det er derfor vigtigt, at de sløjfes.

Nordjysk Grundvandssænkning ApS er certificeret som brøndborere og udfører sløjfning, oprensning og opfyldning efter alle gældende regler.

Gode råd inden kontakt?

  • Find DGU nr på brønd – (Hvis du ikke kender dette kan vi finde dette via Geus database)
  • Hvilke adgangsforhold er der til brønden eller boringen?