Vandløb

Overpumpning af vandløb

Nordjysk Grundvandssænkning har en serie af effektive pumper, der er særligt velegnede til overpumpning af vandløb og tømning af søer og grøfter.

I vores sortiment indgår bl.a. støjdæmpede dieseldrevne spildevandspumper og eldrevne lænsepumper. Vi kan levere en kapacitet på overpumpning på op til 1.400 liter pr. sekund.

Skal byggegruber eller ledningsgrave tømmes for vand, så anvender vi typisk lænsepumper eller dieseldrevne membranpumper til opgaven.

På alle vore løsninger er der mulighed for overvågning og alarm døgnet rundt. Se mere om Overvågning ved overpumpning.