Elektroniske flowmålere

Effektiv overvågning med elektroniske flowmålere

Nordjysk Grundvandssænkning benytter elektroniske flowmålere. De giver et præcist øjebliksbillede af det aktuelle flow, og målingen kan aflæses løbende via vores overvågningssystemer. Afvigelser i flow udløser straks en alarm.

Overvågning og alarmering foregår via det elektroniske servicecenter hos Nordjysk Grundvandssænkning. Kunden kan også selv modtage overvågningsdata og alarmopkald.