Overvågning ved grundvandssænkning

Professionel overvågning af grundvandssænkning

Hvis kunden ønsker det, kan Nordjysk Grundvandssænkning udføre overvågning af grundvandssænkningen. Fra vores elektroniske servicecenter kan vi døgnet rundt følge den aktuelle grundvandsstand. Det sikrer projektet, at sugespidser og pumper svarer nøje til det resultat, som entreprenøren ønsker.

I nogle tilfælde handler det også om, at grundvandssænkningen ikke må påvirke vandstanden i nærtliggende områder, f. eks. omkring gamle huse og bygninger. Her opstiller vi recirkuleringsanlæg og overvåger, at grundvandsstanden holdes stabil.

Nordjysk Grundvandssænkning har et komplet ”Full Service” program, som døgnet rundt garanterer for optimal overvågning og drift på pumper og materiel. Vi modtager straks en alarmering i tilfælde af afvigelser og driftsforstyrrelser.

Der er også mulighed for, at kunden selv modtager overvågningsdata og alarmopkald. Det giver garanti for optimal kvalitet og driftssikkerhed. Se også Full Service overvågning.