Filterboringer

Vi udfører grundvandssænkning til god pris med filterboringer

Vores terrængående køretøjer gør, at vi også kan arbejde i vanskeligt tilgængelige og fugtige områder.

Boringer, prøvepumpning og pejlinger udføres, så vi kan dimensionere anlægget til helt korrekt.

Nordjysk Grundvandssænkning leverer og opstiller de nødvendige pumper, slanger og rørledninger. Vi kan desuden tilbyde nødstrømsanlæg og døgnovervågning af driften, så projektet opnår ekstra sikkerhed.

Se mere om vores store udvalg af pumper og materiel