Automatiske vippealarmer

Overvågning med automatiske vippealarmer

Vi benytter automatiske vippealarmer, når det gælder overvågning af vandstanden i bl.a. søer, åer og vandløb m.v. Vippealarmerne reagerer straks, hvis vandstanden stiger.

De udløser en alarm, som øjeblikkeligt tilgår det elektroniske servicecenter hos Nordjysk Grundvandssænkning. Kunden kan også vælge selv at modtage alarmmeldingen.