Spildevand

Overpumpning af spildevand

Nordjysk Grundvandssænkning har kapacitet til at overpumpe meget store mængder spildevand. Derfor løser vi mange opgaver for rensningsanlæg. Ligeledes pumper vi spildevand i forbindelse med kloakering, hvor kloakanlæg skal tilses eller renoveres.

Vi råder over pumper og materiel, der kan løse enhver opgave uanset vandmængdes omfang. Hvis spildevandet skal ledes bort over store afstande, etablerer vi gerne langstrakte rørledninger, ligesom vi bygger rørbro over flersporede veje.

Overpumpning af spildevand foregår med eldrevne pumper, hvis der er adgang til strøm. Ellers opstiller vi en af vore mange støjdæmpede dieseldrevne pumper med lavt brændstofforbrug.

Det elektroniske servicecenter hos Nordjysk Grundvandssænkning overvåger alle pumper, maskiner og materiel døgnet rundt.

Se mere om Overvågning ved overpumpning.