Støjdæmpede dieseldrevne spildevandspumper

Dieseldrevne spildevandspumper til effektiv overpumpning

Vi har et sortiment af pumper, der er specielt udviklede til overpumpning af spildevand, men de er også velegnede til søer, åer og grøfter.

Vore dieseldrevne spildevandspumper er selvansugende. Derfor er de hurtige at opstille, og de sikrer en kontinuerlig tømning. Denne type af pumper anvendes, hvor der ikke er adgang til strøm.