Overvågning af grundvandsstand

Grundvandsovervågning og varslingssystem

Nordjysk Grundvandssænkning har alt nødvendigt pejleudstyr og teknologi til at overvåge grundvandsstanden. Døgnet rundt kan vi overvåge udgravninger, byggegruber og ledningsgrave m.v.

Overvågningen giver løbende et aktuelt billede af grundvandstanden og sender data til vores elektroniske servicecenter.

Et varslingssystem udløser alarm, hvis grundvandstanden stiger, så vi hurtigt kan ændre pumpekapaciteten eller justere antallet af sugespidser.

Som kunde har du mulighed for selv at modtage data fra overvågningen og få alarm via sms.