Recirkuleringsanlæg

Anlæg til recirkulering af grundvand

Nordjysk Grundvandssænkning har stor succes med etablering af anlæg til recirkulering af grundvand. Det sikrer mod sætningsskader på huse og bygninger, f. eks. i forbindelse med ny kloakering.

Recirkuleringsanlæg forhindrer, at grundvandstand bliver for lav omkring dårligt fundamenterede huse og bygninger, når der sænkes grundvand i området.

Vandet fra sugespidserne pumpes til arealerne omkring bebyggelserne, så grundvandstanden her forbliver uændret.

Se også Automatisk pejling og Overvågning ved grundvandssænkning.