Øvrigt materiel

Lej generator og øvrigt materiel

Nordjysk Grundvandssænkning udlejer alt det nødvendige materiel og maskineri, som entreprenører og private har brug for.

Vi har specialudstyr til såvel pumpning af grundvand, spildevand og vandløb som til overpumpning.

Vi har også et stort udvalg af slanger og rørledninger til vandtransport over lange afstande. Vi råder over moderne køretøjer og grej, som er i stand til at køre ud i vanskeligt tilgængeligt terræn.

Kontakt os for priser og uforpligtende tilbud.