Etablering af filterboringer

Etablering af filterboringer og vandboringer

Nordjysk Grundvandssænkning udfører vandværksboringer til både virksomheder, institutioner og private samt markvandsboringer til landbrug og gartneri.

Brøndboring med korrekt forsegling

I forbindelse med brøndboringer er det vigtigt, at vandlaget i undergrunden beskyttes mod overfladeforurening. Boringen skal forsegles korrekt, og brønden skal holdes fri for bakterier, så brugsvandet ikke forurenes.

Nordjysk Grundvandssænkning er certificeret som brøndborere, og vi er medlem af Foreningen af Danske Brøndborere. Det er din garanti for et godt udført arbejde når det kommer til brøndboring og vandboringer med en optimal vandkvalitet.