Grundvandssænkning & sugespidsanlæg

Vi er specialister i grundvandssænkning og sugespidsanlæg

Nordjysk Grundvandssænkning er specialister, når det gælder højkvalitets løsninger til grundvandssænkning til god pris. Vi leverer både rådgivning og entreprenørarbejde i forbindelse med opgaven – og ingen opgave er for stor eller for lille for os. Vi udfører blandt andet sugespidsanlæg, filterboring, overpumpning og rensning af grundvand.

Grundvandssænkning med sugespidsanlæg

Kontakt os og hør mere om sugespidsanlæg & grundvandssænkning pris

Nordjysk Grundvandssænkning er specialister, når det gælder grundvandssænkning med sugespidsanlag. Med 30 års erfaring, branchens bedste udstyr og den nyeste overvågningsteknologi kan vi garantere for, at opgaven udføres optimalt til en god pris på grundvandssænkning.

Vi opstiller sugespidsanlæg for entreprenører på store byggepladser eller kloakeringsopgaver, men også hos private, der f.eks. har problemer med fugt og vand i kælderen.

Du er altid mere end velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil have en grundvandssænkning pris eller høre mere og vores sugespidsanlæg. Du kan ringe til os på: 98 26 88 39 eller sende en mail til: njgs@mail.dk – Vi ser frem til at høre fra dig.

Nordjysk Grundvandssænkning kan sænke grundvandsstanden over kortere eller længere tid, og vores medlemskab af Dansk Byggeri er din sikkerhed for kvaliteten i vores arbejde.

Læs mere om vores garantiordning

Filterboringer

Vi udfører grundvandssænkning til god pris med filterboringer. Vores terrængående køretøjer gør, at vi også kan arbejde i vanskeligt tilgængelige og fugtige områder.

Boringer, prøvepumpning og pejlinger udføres, så vi kan dimensionere anlægget til helt korrekt.

Nordjysk Grundvandssænkning leverer og opstiller de nødvendige pumper, slanger og rørledninger. Vi kan desuden tilbyde nødstrømsanlæg og døgnovervågning af driften, så projektet opnår ekstra sikkerhed.

Se mere om vores store udvalg af pumper og materiel

Recirkuleringsanlæg

Nordjysk Grundvandssænkning har stor succes med etablering af anlæg til recirkulering af grundvand. Det sikrer mod sætningsskader på huse og bygninger, f. eks. i forbindelse med ny kloakering.

Recirkuleringsanlæg forhindrer, at grundvandstand bliver for lav omkring dårligt fundamenterede huse og bygninger, når der sænkes grundvand i området.

Vandet fra sugespidserne pumpes til arealerne omkring bebyggelserne, så grundvandstanden her forbliver uændret.

Se også Automatisk pejling og Overvågning ved grundvandssænkning.

Rensning af grundvand

Nordjysk Grundvandssænkning har stor erfaring med løsninger til rensning af grundvand og spildevand, og til forbedring af vandkvaliteten.

Vi rådgiver gerne om, hvilke filtre, fang og rensningsanlæg, der løser netop dit behov, uanset om det gælder erhverv, offentlig vandforsyning og spildevand eller privatejede vandværker.

Vi tilbyder rensning med olieudskiller, kulfiltre, sandfang og okkerrensningsanlæg.

Automatisk pejling

Vi tilbyder automatisk pejling til alle typer projekter. Kunden bestemmer selv intervallet for indmelding af grundvandsstanden. Kunden kan selv overvåge og kontrollere pejlingerne via egen computer døgnet rundt.

Der kan tilsluttes alarm til alle pejlere, så kunden straks modtager en sms, hvis vandstanden stiger eller falder.

Se også Overvågning ved grundvandssænkning.

Pumpemateriel

Nordjysk Grundvandssænkning kan tilbyde pumper og specialudstyr til bl.a. pumpning af grundvand, spildevand, vandløb og overpumpning.

Vi har pumpemateriel til store og små opgaver, uanset om det gælder dieseldrevne eller eldrevne pumpeløsninger for både erhvervskunder, offentlige virksomheder og private kunder.

Se mere om vores store udvalg af pumper og materiel

Overvågning ved grundvandssænkning

Hvis kunden ønsker det, kan vi udføre overvågning af grundvandssænkning til fornuftig pris. Fra vores elektroniske servicecenter kan vi døgnet rundt følge den aktuelle grundvandsstand. Det sikrer projektet, at sugespidser og pumper svarer nøje til det resultat, som entreprenøren ønsker.

I nogle tilfælde handler det også om, at grundvandssænkningen ikke må påvirke vandstanden i nærtliggende områder, f. eks. omkring gamle huse og bygninger. Her opstiller vi recirkuleringsanlæg og overvåger, at grundvandsstanden holdes stabil.

Nordjysk Grundvandssænkning har et komplet ”Full Service” program, som døgnet rundt garanterer for optimal overvågning og drift på pumper og materiel. Vi modtager straks en alarmering i tilfælde af afvigelser og driftsforstyrrelser.

Der er også mulighed for, at kunden selv modtager overvågningsdata og alarmopkald. Det giver garanti for optimal kvalitet og driftssikkerhed.

Læs mere om overvågning og alarm.

Har du en specifik opgave, der skal udføres?

Er du i tvivl, om vi kan hjælpe med at løse netop dine udfordringer? Så er du velkommen til at kontakte os via kontaktformularen på kontaktsiden.