Overpumpning

Lastbil med kran er igang med grundvandssænkning og sugespidsanlæg

Overpumpning og pumpning af både spildevand, grundvand og vandløb

Nordjysk Grundvandssænkning udfører pumpning og overpumpning af både spildevand, grundvand og vandløb. Vi råder over materiel, der kan løse enhver opgave – uanset vandmængdes omfang og transportvejens længde.

Vi har et stort sortiment af eldrevne pumper, der kan anvendes, hvis der er adgang til strøm – ellers opstiller vi en af vore mange støjdæmpede dieseldrevne pumper med lavt brændstofforbrug.

Det elektroniske servicecenter hos Nordjysk Grundvandssænkning overvåger alle pumper, maskiner og materiel døgnet rundt. Vi modtager straks en alarmering i tilfælde af afvigelser og driftsforstyrrelser.

Der er også mulighed for, at kunden selv modtager overvågningsdata og alarmopkald. Du kan også leje en spildevandspumpe hos os.

Spildevand

Vandløb

Overvågning ved overpumpning