Overpumpning

Overpumpning og pumpning af både spildevand, grundvand og vandløb

Nordjysk Grundvandssænkning udfører pumpning og overpumpning af både spildevand, grundvand og vandløb. Vi råder over materiel, der kan løse enhver opgave – uanset vandmængdes omfang og transportvejens længde.

Vi har et stort sortiment af eldrevne pumper, der kan anvendes, hvis der er adgang til strøm – ellers opstiller vi en af vore mange støjdæmpede dieseldrevne pumper med lavt brændstofforbrug.

Det elektroniske servicecenter hos Nordjysk Grundvandssænkning overvåger alle pumper, maskiner og materiel døgnet rundt. Vi modtager straks en alarmering i tilfælde af afvigelser og driftsforstyrrelser.

Der er også mulighed for, at kunden selv modtager overvågningsdata og alarmopkald. Du kan også leje en spildevandspumpe hos os.

Overpumpning af spildevand

Nordjysk Grundvandssænkning har kapacitet til at overpumpe meget store mængder spildevand. Derfor løser vi mange opgaver for rensningsanlæg. Ligeledes pumper vi spildevand i forbindelse med kloakering, hvor kloakanlæg skal tilses eller renoveres.

Vi råder over pumper og materiel, der kan løse enhver opgave uanset vandmængdes omfang. Hvis spildevandet skal ledes bort over store afstande, etablerer vi gerne langstrakte rørledninger, ligesom vi bygger rørbro over flersporede veje.

Overpumpning af spildevand foregår med eldrevne pumper, hvis der er adgang til strøm. Ellers opstiller vi en af vore mange støjdæmpede dieseldrevne pumper med lavt brændstofforbrug.

Det elektroniske servicecenter hos Nordjysk Grundvandssænkning overvåger alle pumper, maskiner og materiel døgnet rundt.

Se mere om Overvågning ved overpumpning.

Overpumpning af vandløb

Nordjysk Grundvandssænkning har en serie af effektive pumper, der er særligt velegnede til overpumpning af vandløb og tømning af søer og grøfter.

I vores sortiment indgår bl.a. støjdæmpede dieseldrevne spildevandspumper og eldrevne lænsepumper. Vi kan levere en kapacitet på overpumpning på op til 1.400 liter pr. sekund.

Skal byggegruber eller ledningsgrave tømmes for vand, så anvender vi typisk lænsepumper eller dieseldrevne membranpumper til opgaven.

På alle vore løsninger er der mulighed for overvågning og alarm døgnet rundt. Se mere om Overvågning ved overpumpning.

Overvågning ved overpumpning

Ved overpumpning er det vigtigt at sikre, at pumpen er i drift og leverer den ønskede ydelse. Det garanteres gennem vores overvågnings- og alarmsystem. Overvågningen følger flowet af vand eller spildevand gennem rørledningen.

Nordjysk Grundvandssænkning tilbyder også pumper med indbyggede følere og automatisk stop/start. Regnvand og skybrud kan hurtigt ændre behovet for pumpekapacitet og kræve regulering af pumpen. Det sikres med overvågning og alarm.

Se også overvågning og alarm

Har du en specifik opgave, der skal udføres?

Er du i tvivl, om vi kan hjælpe med at løse netop dine udfordringer? Så er du velkommen til at kontakte os via kontaktformularen på kontaktsiden.