Overvågning og alarm

Lastbil med kran er igang med grundvandssænkning og sugespidsanlæg

Overvågning af generator og nødstrømsanlæg

Hos Nordjysk Grundvandssænkning er al maskineri og grej overvåget døgnet rundt. Der er mulighed for overvågning og alarm på grundvandspumper, overpumpning, generatorer og nødstrømsanlæg m.m.

Hvis det ønskes, kan kunden selv modtage overvågningsdata og alarmopkald via computer og telefon.

Full service overvågning

Overvågning ved grundvandssænkning

Overvågning ved overpumpning

Overvågning af grundvandsstand

Overvågning af nødstrømsanlæg

Elektroniske flowmålere

Automatiske vippealarmer