Overvågning og alarm

Overvågning af generator og nødstrømsanlæg

Hos Nordjysk Grundvandssænkning er al maskineri og grej overvåget døgnet rundt. Der er mulighed for overvågning og alarm på grundvandspumper, overpumpning, generatorer og nødstrømsanlæg m.m.

Hvis det ønskes, kan kunden selv modtage overvågningsdata og alarmopkald via computer og telefon.

Full service overvågning

Nordjysk Grundvandssænkning har et komplet overvågningssystem, som styres fra vores elektroniske servicecenter. Det er et ”Full Service” program, som døgnet rundt garanterer for optimal overvågning og drift.

Overvågningsprogrammet omfatter bl.a. pumpernes drift og kapacitetsydelser, vandstande og strømforsyning, og det kan sammensættes efter kundens behov. Det giver kunden garanti for optimal kvalitet og driftssikkerhed.

Nordjysk Grundvandssænkning modtager straks en alarmering i tilfælde af afvigelser og driftsforstyrrelser. Der er også mulighed for, at kunden selv modtager overvågningsdata og alarmopkald.

Kontakt os og hør nærmere om vores ”Full Service Overvågning”.

Overvågning ved grundvandssænkning

Hvis kunden ønsker det, kan Nordjysk Grundvandssænkning udføre overvågning af grundvandssænkningen. Fra vores elektroniske servicecenter kan vi døgnet rundt følge den aktuelle grundvandsstand. Det sikrer projektet, at sugespidser og pumper svarer nøje til det resultat, som entreprenøren ønsker.

I nogle tilfælde handler det også om, at grundvandssænkningen ikke må påvirke vandstanden i nærtliggende områder, f. eks. omkring gamle huse og bygninger. Her opstiller vi recirkuleringsanlæg og overvåger, at grundvandsstanden holdes stabil.

Nordjysk Grundvandssænkning har et komplet ”Full Service” program, som døgnet rundt garanterer for optimal overvågning og drift på pumper og materiel. Vi modtager straks en alarmering i tilfælde af afvigelser og driftsforstyrrelser.

Der er også mulighed for, at kunden selv modtager overvågningsdata og alarmopkald. Det giver garanti for optimal kvalitet og driftssikkerhed. Se også Full Service overvågning.

Overvågning ved overpumpning

Ved overpumpning er det vigtigt at sikre, at pumpen er i drift og leverer den ønskede ydelse. Det garanteres gennem vores overvågnings- og alarmsystem.

Overvågningen følger flowet af vand eller spildevand gennem rørledningen.

Nordjysk Grundvandssænkning tilbyder også pumper med indbyggede følere og automatisk stop/start. Regnvand og skybrud kan hurtigt ændre behovet for pumpekapacitet og kræve regulering af pumpen. Det sikres med overvågning og alarm.

Overvågning af grundvandsstand

Nordjysk Grundvandssænkning har alt nødvendigt pejleudstyr og teknologi til at overvåge grundvandsstanden. Døgnet rundt kan vi overvåge udgravninger, byggegruber og ledningsgrave m.v.

Overvågningen giver løbende et aktuelt billede af grundvandstanden og sender data til vores elektroniske servicecenter.

Et varslingssystem udløser alarm, hvis grundvandstanden stiger, så vi hurtigt kan ændre pumpekapaciteten eller justere antallet af sugespidser.

Som kunde har du mulighed for selv at modtage data fra overvågningen og få alarm via sms.

Overvågning af nødstrømsanlæg

Vi opstiller nødstrømsanlæg, når kunden ønsker ekstra sikkerhed for, at projektet ikke påvirkes af eventuelle strømsvigt. Afbrydelser i elforsyning kan standse pumper, pejleudstyr, overvågningssystemer og alarmer.

Derfor er det ekstra vigtigt, at vore nødstrømsanlæg er under overvågning døgnet rundt.

Overvågningen af nødstrømsanlæg foregår fra det elektroniske servicecenter hos Nordjysk Grundvandssænkning.

Ved fejl udløses der straks en alarm. Der er også mulighed for, at kunden selv modtager overvågningsdata og alarmopkald på computer og telefon.

Nordjysk Grundvandssænkning har nødstrømsanlæg med automatisk start og GSM-overvågning. Det er et system, der er anerkendt og godkendt af forsikringsselskaber.

Kontakt os og hør nærmere om vores ”Full Service Overvågning”.

Elektroniske flowmålere

Nordjysk Grundvandssænkning benytter elektroniske flowmålere. De giver et præcist øjebliksbillede af det aktuelle flow, og målingen kan aflæses løbende via vores overvågningssystemer. Afvigelser i flow udløser straks en alarm.

Overvågning og alarmering foregår via det elektroniske servicecenter hos Nordjysk Grundvandssænkning. Kunden kan også selv modtage overvågningsdata og alarmopkald.

Automatiske vippealarmer

Vi benytter automatiske vippealarmer, når det gælder overvågning af vandstanden i bl.a. søer, åer og vandløb m.v. Vippealarmerne reagerer straks, hvis vandstanden stiger.

De udløser en alarm, som øjeblikkeligt tilgår det elektroniske servicecenter hos Nordjysk Grundvandssænkning. Kunden kan også vælge selv at modtage alarmmeldingen.

Har du en specifik opgave, der skal udføres?

Er du i tvivl, om vi kan hjælpe med at løse netop dine udfordringer? Så er du velkommen til at kontakte os via kontaktformularen på kontaktsiden.